11 February 2011 ~ 2 Comments

Chuyen Huong Cuoc Goi Viettel

Dịch vụ chuyển cuộc gọi là gì?

Với dịch vụ chuyển cuộc gọi, thuê bao sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi đến nào vì cuộc gọi đó sẽ được chuyển đến một số máy khác do chính thuê bao chọn ngoại trừ số hộp thư thoại..

Đăng ký dịch vụ này như thế nào?

Sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để kích hoạt thuê bao cần thao tác trên máy. Có 4 trường hợp chuyển cuộc gọi để thuê bao chọn lựa:

Chế độ cài đặt Kích hoạt Huỷ dịch vụ
1. Chuyển tất cả các cuộc gọi đến **21*( ĐT)¹#OK ##21# OK
2. Chuyển các cuộc gọi đến khi không trả lời **61*( ĐT) #OK ##61# OK
3. Chuyển các cuộc gọi đến khi máy bận **67*( ĐT) #OK ##67# OK
4. Chuyển các cuộc gọi đến khi tắt máy **62*( ĐT )#OK ##62# OK
Huỷ dịch vụ nhanh cho tất cả trường hợp
(Khi thuê bao không biết đang ở chế độ chọn lựa nào)
## 002 #OK

Chú thích: ĐT¹: (Mã vùng) hoặc (Mã di động) + Số máy điện thoại cần chuyển đến

Đối tượng áp dụng:

Chỉ áp dụng đối với thuê bao trả sau.

Lưu ý:

Ngoài cách cài đặt trên, thuê bao cũng có thể thao tác từ menu trên máy điện thoại di động.
Người gọi đến phải trả cước như cuộc gọi bình thường.
Người thực hiện chuyển hướng cuộc gọi phải trả cước cho cuộc gọi chuyển hướng (tính như cuộc gọi bình thường).

by http://vietteltelecom.vn/mobile

Tags:

2 Responses

  1. Cherelle Mendoza 5 September 2011 10:21 am Permalink

    Thanks for sharing a multitude of beneficial guidelines. PS: The design of your blog is nice.

  2. party city franchises 18 September 2011 12:21 pm Permalink

    back later and see if the problem still exists.


Leave a Reply